اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
فقط دعا کن علی زند وکیلی 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


علی زند وکیلی فقط دعا کن

یارا تو هم هوای ما دارا
تو هم بشو وفادارا
مرا دگر نگهدارا
محبوبم جانا به قلب ما تو سر دارا
کنار ما بمان مانا فقط ما بگو جان
آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا
بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را
فقط فقط، تو را دارم
فقط تویی تو دلدارم
به جان تو گرفتارم
جانم جان
بیا بیا، بیا بگو هوا هوای ماست
چرا چرا، نگاه تو دعا برای ماست
مرا دعا کن
کجا کجا، صدا کنم رسد صدای ما
خدا خدا، فقط به تو رسد دعای ما
مرا صدا کن
بیا بیا ، بیا بگو هوا هوای ماست
چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست
مرا دعا کن
کجا کجا صدا کنم رسد صدای ما
خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما
مرا صدا کن، مرا دعا کن
فقط دعا کن، مرا دعا کن