اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
فریاد علی زند وکیلی 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


علی زند وکیلی فریاد

صدا بی صدا
نوا بی نوا
نفس بی هوا
بیا
وفا بی وفا
جفا هی جفا
شکست عهد ما
بیا
فریاد، آزاد
پرواز در باد
در باد
جنون من فسون تو
حکایت درون تو
خراب حال زار من
بیا
گذار من دیار تو
بهار بی غبار تو
صدای بی قرار من
بیا
فریاد
ای داد
غم ها
در یاد
فریاد
در باد
غوغا
سر داد
خیال من هوای تو
نفس نفس برای تو
نگاه و انتظار من
بیا
گذار من دیار تو
بهار بی غبار تو
صدای بی قرار من
بیا
فریاد
ای داد
غم ها
در یاد
فریاد
در باد
غوغا
سر داد