اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
آخر این بازی امیر فرجام 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


امیر فرجام آخر این بازی

دل به دل شکستـمو چش چشای خستمـو
دستای دل رو بستنو خیــره به در نشستنـو
نه دیگه اون نمیــاد اون دیــگه بی تو میپره
داره با کسی میــره که خیلی از تو بهتــره
چی شد اون همه محبت و صداقت تو چشات
زدکی و وایسادی الهـــــی که کور شه چشات
آخر این بازی من که تـــو رو از راه میبـرم
که داغ عشقو تو دل سیـــاه و زشتـت میبرم
این دفعه خامت نمیشم مست و خرابت نمیشم
از غم عشـق تو دیگه ســر به بیابـــون نمیشم
دل تو مثــل بهار بود یه زمــــون
چشم تو خیلی خمار بود یه زمون
دل من وحشــی عشق تــو و بــــاز
سر تو خیلـــی هوا بود یه زمـــون
دل به دل شکستـمو چش چشای خستمـو
دستای دل رو بستنو خیــره به در نشستنـو
نه دیگه اون نمیــاد اون دیــگه بی تو میپره
داره با کسی میــره که خیلی از تو بهتــره
چی شد اون همه محبت و صداقت تو چشات
زدکی و وایسادی الهـــــی که کور شه چشات
آخر این بازی من که تـــو رو از راه میبـرم
که داغ عشقو تو دل سیـــاه و زشتـت میبرم
این دفعه خامت نمیشم مست و خرابت نمیشم
از غم عشـق تو دیگه ســر به بیابـــون نمیشم
دل تو مثــل بهار بود یه زمــــون
چشم تو خیلی خمار بود یه زمون
دل من وحشــی عشق تــو و بــــاز
سر تو خیلـــی هوا بود یه زمـــون