اسم ترانه خواننده آلبوم سال انتشار دانلود
زخم قدیمی جی‌دال ، دارا انگیزه 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ دارا جیدال زخم قدیمی

تکست آهنگ دارا جیدال زخم قدیمی

زخمِ قدیمی بازه هنو ،میشه تازه هنو

أ توو روحو میسوزنه از، بیرون یه رازه هنوز

زخمِ قدیمی بازه هنو، میشه تازه هنو

این کلمه ها مرهمه هنو

این حنجره بهترین سازه هنوز

[ورس یک]

بگو همه بیان که تنها اومدم، تنها اومدم

نداره زخما روم اثر ، با درد بار اومدم

برادرم نداشتش معرفت و، مثل یوسف دربار از چاه اومدم

تنها اومدم تا هرجا اومدم، هرجا

قلبِ من یخ نمیزنه ، به این دنیا تووی سرما اومدم

برام مهم نیست دردا باز باریدن ، مادرم یه قهرمان زاییده

گریمونو هیشکی نمیبینه

ققنوسیم حقیقت توو اشکمون خوابیده

دو تا رد میشن، به این شهر رسیدم خمار من دیشب

گرگا میشمورن برام دندونا رو ، بهم خوشامد میگن

ببین پشتِ این نقابِ خنده ها ، من صورتِ روحا رو دیدم

پنیره تووی منقاره من بود ، نخوندم حیله‌ی روباهو دیدم

ببین توو شهر همه خوابیدن ، همه مجرمن همه قاضین

برمیگردم بهشت یه روز ولی ، دیدم هفت آسمون همه آبین

[کورس]

زخمِ قدیمی بازه هنو ،میشه تازه هنو

أ توو روحو میسوزنه از، بیرون یه رازه هنوز

زخمِ قدیمی بازه هنو، میشه تازه هنو

این کلمه ها مرهمه هنو

این حنجره بهترین سازه هنوز

[ورس دو – Bl8ck Gold ]

Yo

Time to bust in

While they lost it

Friends breaking trust and

Circle small, cause I must win

Adjust in

Every fake friend

That my energy has brought me

The devil almost caught me

My glasses are Sinatras

Spinnin’ on my Mantras

Loaded like some archers

Puffin’ with my partners

Dancing to the tunes

Swinging to the rhythm

Healin’ with some shrooms

Dissecting what was hidden

I couldn’t notice in the minute

Drunk driving while I stir

I was bonded by the fear

Walking like a ghost

Dropping on a post

Burnin’ like a toast

Dead man walking like a roast

Now I’m winning with my bitch

End up when I’m facing fears

Time is fast, end is near

Puffin’ grass, pouring beer

Shots and glass, my point is clear

Why don’t you see the value in your life?

See the love inside your wife

See the gain inside the pain

See the beauty in the rain

Feel the blood up in your vein

I know you feel it

I know you gotta heal it

(Heal it)

My eyes were open, I couldn’t see

My heart was beating, I couldn’t breathe

I was dying just to live free

Hiding just to be me

I’m trying and I can’t see

Believing what I can be

[کورس]

زخمِ قدیمی بازه هنو ،میشه تازه هنو

أ توو روحو میسوزنه از، بیرون یه رازه هنوز

زخمِ قدیمی بازه هنو، میشه تازه هنو

این کلمه ها مرهمه هنو

این حنجره بهترین سازه هنوز