اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
طفره احسان حق شناس 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


احسان حق شناس طفره

طفره نرو طعنه نزن
بیا با هام حرف بزن
بگو تو از چی دل خوری
بگو به من بگو به من
اخم نکن تلخ نشو
رو برنگردونو نرو سکوت رو بشکن
و بگو بگو تو حرفت آخرو
خوب میدونم غریبه ها پشت سرم چیا میگن
خوب میدونم تو خونتون کیا میان کیا میرن
دلتورو خالی میکنن پر میکنن گوش تورو
میگن به درد نمیخوره میگن ولش کن و برو
خوب میدونم غریبه ها پشت سرم چیا میگن
خوب میدونم تو خونتون کیا میان کیا میرن
دلتورو خالی میکنن پر میکنن گوش تورو
میگن به درد نمیخوره میگن ولش کن و برو