اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
ای عشق ایوان بند 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


ایوان بند ای عشق

اسیرِ دامِ تو شدم
وحشی وُ رامِ تو شدم
دوباره خامِ تو شدم؛ عشق
دلیل هر همهمه؛ تو! به جون خریدم، غمتوُ
آخ! که چه گرمه دمِ تو! عشق
ای عشق؛ تمومِ زندگیمی، تو
پای ثابتِ دیوونگیمی؛ تو
با تو؛ شب و بیداریوُ، دوست دارم
ای عشق… ای عشق
ای عشق؛ تمومِ زندگیمی، تو
پای ثابتِ دیوونگیمی؛ تو
با تو؛ شب و بیداریوُ، دوست دارم
ای عشق… ای عشق…ای عشق؛ ای عاشق کشِ دیوونه
بی رحمِ بی اعتبارِ بی خونه
هرچی که تو دوست داریوُ؛ دوست دارم
ای عشق… ای عشق
جونِ دلم! باز شدم آدمِ تو…
می میرم از غمِ تو… از زیاد وُ کمِ تو
جونِ دلم! کشته مرده ی توأم
سر سپرده ی توأم… قسم خورده ی توأم
ای عشق؛ تمومِ زندگیمی، تو
پای ثابتِ دیوونگیمی؛ تو
با تو؛ شب و بیداریوُ، دوست دارم
ای عشق… ای عشق
ای عشق؛ ای عاشق کشِ دیوونه
بی رحمِ بی اعتبارِ بی خونه
هرچی که تو دوست داریوُ؛ دوست دارم
ای عشق… ای عشق