اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
میسوزم آتیشم فریدون آسرایی 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


فریدون آسرایی میسوزم آتیشم

میسوزم آتیشم تا اینکه بیای پیشم ، میسوزم خاموشم با گریه هم آغوشم
میسوزم آتیشم تا اینکه بیای پیشم ، میسوزم خاموشم با گریه هم آغوشم
میسوزم و آتیشم تا اینکه بیای پیشم ، مجنون که شدم از این دیوونه ترم میشم
میسوزم و خاموشم با گریه هم آغوشم ، عشقِ تو نشد هرگز یک لحظه فراموشم
من از این همه تنهایی ، من از این همه زیبایی
من از این همه بی تابی ، من از این شبِ مهتابی
می ترسم
من از این همه تنهایی ، من از این همه رسوایی
من از این همه زیبایی
می ترسم
من از این همه بی تابی ، من از این همه بی خوابی
من از این شبِ مهتابی
می ترسم
میسوزم آتیشم تا اینکه بیای پیشم ، میسوزم خاموشم با گریه هم آغوشم
میسوزم
میسوزم آتیشم
با گریه هم آغوشم