اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
چشم خیس حسین توکلی 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


حسین توکلی چشم خیس

دیگه طاقت نداره چشم خیسش
میخواد دنیا رو دنبالت بگرده
نمی دونی این سی سال دوری
با چشم خیس این مادر چه کرده
با این که حال و روزش خیلی خوش نیست
با اینکه زخم بی اندازه داره
ولی باز آرزو کرده بتونه
یکی ازترکشاتو دربیاره
هنوزم چشم براهه که بیایی با چشمایی
که سخت اندوه بارن
نمی دونی چه حالی میشه وقتی میبینه استخوناتو میارن
دیگه طاقت نداره چشم خیسش
با این که حال و روزش خیلی خوش نیست
با اینکه زخم بی اندازه داره
ولی باز آرزو کرده بتونه
یکی ازترکشاتو دربیاره
هنوزم چشم براهه که بیایی با چشمایی
که سخت اندوه بارن
نمی دونی چه حالی میشه وقتی میبینه استخوناتو میارن
دیگه طاقت نداره چشم خیسش