اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
زخم زبون حسین توکلی 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


حسین توکلی زخم زبون

یه روز میگی برو نباش یه روز میگی پیشم بمون
خوب میدونی دوست دارم سر به سر دلم نذار
یا تو بمون یا تو قصه هام یا برو اسمم و نیار
خوب میدونی دوست دارم سر به سر دلم نذار
یا تو بمون تو قصه هام یا برو اسمم و نیار
یه روز میگی دوسم داری یه لحظه آروم نداری
فرداش با من قهر می کنی کاری به کارم نداری
اخ چی میشد با دل من نامهربونی نکنی
همش به من وعده ندی شیرین زبونی نکنی
خوب میدونی دوست دارم سر به سر دلم نذار
یا تو بمون یا تو قصه هام یا برو اسمم و نیار
خوب میدونی دوست دارم سر به سر دلم نذار
یا تو بمون تو قصه هام یا برو اسمم و نیار
حرفای تو زخم زبون نگاه تو به این و اون
یه روز میگی پیشم بمون یه روز میگی پیشم بمون
خوب میدونی دوست دارم سر به سر دلم نذار
یا تو بمون یا تو قصه هام یا برو اسمم و نیار
خوب میدونی دوست دارم سر به سر دلم نذار
یا تو بمون تو قصه هام یا برو اسمم و نیار