اسم ترانه خواننده آلبوم سال انتشار دانلود
صلح درون و آشتی با اون ور مهراد هیدن تونل 2 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


متن آهنگ مهراد هیدن صلح درون و آشتی با اون ور

تکست آهنگ مهراد هیدن صلح درون و آشتی با اون ور

(مهراد هیدن/پوزکس) بوسه ی آتش روو پوستم ماند

می رقصم آرام همراه باد باز هم باران روی خاک

می نویسد نامم را آخر من با لبخندی

می سپارم جانم را من می سپارم جانم را

من می سپارم جانم را

می سپارم جانم را آخر من با لبخندی

می سپارم جانم را رویایم من را می سازد بیدار

شناور می مانم به روی آب بازم باران روی خاک

می نویسد نامم را آخر من با لبخندی

می سپارم جانم را می سپارم جانم را

می سپارم جانم را

می سپارم جانم را آخر من با لبخندی

می سپارم جانم را