اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
نذار دنیا رو دیوونه کنم رضا شیری 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


رضا شیری نذار دنیا رو دیوونه کنم

نذار مثل خودم دنیا رو دیوونه کنم
چقدر نگاه به روی در این خونه کنم
بیا می خوام دوباره موهاتو شونه کنم
دیگه طاقت دوری ندارم بخدا
برای دیدنت خودم میام بگوکجا
کجا بیام بگی چرا شدی ازم جدا
یاد تو می افتمو یه دفعه قلبم میگیره
نمی تونم دووم بیارم حرفاتو یادم نمی ره
عکساتو میبینم و بهونه ی تو میگیرم
یه روز اگه نبینمت مطمئنا میمیرم
بعد تو حرفای دلم رو من به کی بگم
وقتی دلم میگیره بگو پیش کی برم
چی می شه فکر حال و روز من باشی یکم
دیگه طاقت دوری ندارم بخدا
برای دیدنت خودم میام بگوکجا
کجا بیام بگی چرا شدی ازم جدا
یاد تو می افتمو یه دفعه قلبم میگیره
نمی تونم دووم بیارم حرفاتو یادم نمی ره
عکساتو میبینم و بهونه ی تو میگیرم
یه روز اگه نبینمت مطمئنا میمیرم
دیگه طاقت دوری ندارم بخدا
برای دیدنت خودم میام بگوکجا
کجا بیام بگی چرا شدی ازم جدا
یاد تو می افتمو یه دفعه قلبم میگیره
نمی تونم دووم بیارم حرفاتو یادم نمی ره
عکساتو میبینم و بهونه ی تو میگیرم
یه روز اگه نبینمت مطمئنا میمیرم
دیگه طاقت دوری ندارم بخدا
برای دیدنت خودم میام بگوکجا
کجا بیام بگی چرا شدی ازم جدا