اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
من انتخاب شدم سیامک عباسی 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


سیامک عباسی من انتخاب شدم

یه کوه یخ شدم و قطره قطره آب شدم ، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم
باید نگفته بمونه نگفته ها اما ، من انتخاب نکردم من انتخـاب شدم
نگو که چتر تو عاشق نکرده بارون و قدم بزن شب تنهایی خیابون و
دوباره آه بکش تا دوباره آب کنی دل شکسته و یخ بسته ی زمستون و
دوباره آه بکش آه تو بساطم نیست ، کسی به فکر منو مرگ خاطراتم نیست
نگیر دستمو وقتی دوتایی غرق می شیم ، منو نجات نده موقه ی نجاتم نیست
تو خسته ای خودتو جای من نزار برو ، به آخرین سفر دور از انتظار برو
یه کاری کن که نتونن بیان دنبالت ، خلاص کن منو با آخرین قطار برو
خراب کن همه ی ریل هارو پشت سرت ، بزار خراب بشم پشت آخرین سفرت
یه عطر تازه بزن غیر عطر محبوبم ، نزار که بو ببرن آدمای دور و برت
یه کوه یخ شدم و قطره قطره آب شدم ، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم
باید نگفته بمونه نگفته ها اما ، من انتخاب نکردم من انتـخاب شدم
یه کوه یخ شدم و قطره قطره آب شدم ، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم
باید نگفته بمونه نگفته ها اما ، من انتخاب نکردم من انـتخاب شدم
یه کوه یخ شدم و قطره قطره آب شدم ، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم
باید نگفته بمونه نگفته ها اما ، من انتخاب نکردم من انـتخاب شدم
یه کوه یخ شدم و قطره قطره آب شدم ، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم
باید نگفته بمونه نگفته ها اما ، من انتخاب نکردم من انـتخاب شدم