اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
شبی خوش سیامک عباسی 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


سیامک عباسی شبی خوش

معاشران ، گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین حیله اش دراز کنید
به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید
هر آن کسی که در این حلقه نیست ، زنده به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
هر آن کسی که در این حلقه نیست ، زنده به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
معاشران ، گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین حیله اش دراز کنید
به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید