اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
انگیزه ایمانمون ، جی‌دال ، دارا 2020
یه چی بینشه جی‌دال ، دارا ، عرفان 2020
زخم قدیمی جی‌دال ، دارا 2020
برو عقب دارا ، عرفان 2020
جنبه تهم ، دارا ، رض ، عرفان 2020
بوم بم دارا ، عرفان 2020
صدا دارا 2020
لیگه دیگه ایمانمون ، جی‌دال ، دارا ، عرفان 2020
فرق دارا 2020
فرشته دارا 2020
گمرک جی‌دال ، دارا ، عرفان 2020
دانلود کل آلبوم
برای این آلبوم نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0