خواننده و آهنگ ساز سبک آر ان بی و رپ میباشد که سابقه همکاری با حصین نیز دارد .

ترانه ها