علی اردوان تهیه کننده و خواننده سبک ترپ میباشد که عضو گروه اکتاو مبیاشد و به صورت انفرادی نیز فعالیت دارد

وی سابقه همکاری با اپیکور و سهراب ام جی و خلسه را نیز دارد