بامداد جعفری ملقب به بامداد ششم تیرماه سال ۱۳۷۲ دیده به جهان گشود.

بامداد فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۷ در سن ۱۵ سالگی آغاز کرد. بامداد و داریوش اولین رپکن های تشکل پلاک بودند، اما داریوش پس از مدتی از پلاک خارج شد و وارد تشکل ملتفت شد.

دیگرد به عنوان رپکن و یارا به عنوان رپکن و آهنگساز اعضای دیگر تشکل پلاک هستند.0

از همکاری های بامداد میتوان به حضورش در مجموعه های سرباز صفر از داریوش، مجموعه یک از نوید،مجموعه نا از دیگرد و همچنین مجموعه شهروند از رض که به تازگی منتشر شده اشاره کرد.

سروش لشگری (هیچکس) در ویدئویی که برای تبریک سال نو منتشر کرده بود با نام بردن از بامداد و مجموعه در دستشویی، غیر مستقیم از وی حمایت کرد. سورنا نیز در صفحه ی توئیتر شخصی خود از بامداد به عنوان رپکن مورد علاقه اش نام برد

آلبوم ها