جاستینا یکی از خواننده های زیرزمینی رپ ایران هست که این روزها در حال بازی در اساس تئاتر هست

گفت و گو خواندنی با وی انجام داده ایم که میتوانید در ادامه بخوانید

نزدیک به 2 ماه پیش خبر آمد که یکی از مطرح ترین خواننده های موسیقی زیرزمینی, بعنوان بازیگر روی صحنه تئاتر رفته

پس از 2 ماه این بازیگر, تئاتری اخیر را تجربه کرده و این روزها مشغولِ اجراست. گفتگو از “فریما حبشی زاده” یا جاستینای دنیای رپ هست.

خواننده ای اجتماعی خوان که به شدت بین جوان ها طرفدار داشته و امروز با کمرنگ شدن در دنیای موسیقی سراغ رشته ای که در آن تحصیل کرده رفته و بعنوان بازیگر مشغول به فعالیت میباشد.