مسلک خواننده رپر و هیپ هاپ نسل سوم می باشد .

ترانه ها