مهراد هیدن متواد 24 اذر ماه سال 1363 در شهر تهران است. مهراد آهنگساز، تکست نویس رپ و راک و خواننده رپ ایرانی است.

مهراد مستوفی راد که به مهراد هیدن معروف است متولد سال 1363 در تهران و خواننده و آهنگساز ایرانی

در سبک های رپ و راک و هیپ هاپ است که در اوایل به وجود آمدن رپ فارس در ایران فعالیتش را آغاز کرد.

این خواننده به همراه سامان ویلسون، گروه زدبازی را ایجاد ککردند و آهنگ تابستون کوتاهه را به همراه

علیرضا جی جی که یکی دیگر از اعضای این گروه است ساختند و این آهنگ یکی از آهنگ های شاخص رپ فارسی است.