گروه اکتاو یک گروه زیرزمینی در موسقی رپ و هیپ هاپ میباشد که یکی از قدرتمند ترین گروه های ترپ ایران هستند .

ترانه ها