شایان اشراقی خواننده سبک پاپ که سابقه همکاری با حمید صفت را در کارنامه خود دارد .