سینا پارسیان

من متولد ۲۸ اسفند ۶۸ هستم . اول رشته مهندسی مکانیک بودم و به رشته مهندسی معماری تغییر رشته دادم

کارشناسی‌ام را در رشته مهندسی معماری گرفتم. من از دوران طفولیت به همه شعر و موسیقی علاقه داشتم

یعنی در قرائت قرآن من قاری ممتاز سیستان و بلوچستان در دوران دانشجویی هم بودم. نماز جمعه‌اش را من می‌رفتم

اذان می‌گفتم یا قرآن می‌خواندم یا هر مجلس مهمی که بود

بعد از یک مدت دوری از فضای موسیقی و این داستانها یک اتفاقی افتاد و یک جرقه‌ای توی ذهن من خورد. تازه هم ازدواج کرده بودم