امیرعلی خسروجردی با نام هنری زخمی متولد سال 1369 در تهران، ایران است. پدرش، حسین خسروجردی

یکی از برجسته‌ترین هنرمندان ایران می‌باشد که در حوزه‌ی هنرهای تجسمی و نقاشی فعالیت می‌کند

او در سال 2009 میلادی همراه با خانواده‌اش، با اخذ پناهندگی سیاسی به انگلستان مهاجرت کرد.